Ön Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

1.Satıcı Drape Butik Ltd. Şti. kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

Bağdat Cad. Kazım Özalp Sok. 36/B Şaşkınbakkal Kadıkoy/Istanbul/Turkey

+90 216 360 31 44

info@drapebutik.com

2.Alıcı kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.

TANIMLAR "Model" :

ŞİRKET'in ön satışını yaptığı ‘GECE’ , ‘GÜNDÜZ’ modellerini ifade eder.


Teslimat Adresi:

Müşterinin, Drape Butik'in teslim edilmesi için bildirmiş olduğu teslimat adresidir.

MADDE 1

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir.

MADDE 2

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ŞİRKET'in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir (HMK md. 193).

MADDE 3

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 

Tarafların tebligat adresleri faturada yer aldığı gibidir. Adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa on beş gün içinde bildirmedikleri takdirde iş bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.

Taraflar yukarıda yer alan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Drape Butik